• Język: Polski Polski
  • Zmień

Język:

Koszyk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Install Media

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Krzysztofa Półrolniczaka z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sklep@kompleksmedia.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. 3 Maja 20-22, lok. 10, 55-200 Oława.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (realizacja zamówienia w sklepie), prowadzenia księgowości, oraz w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (współpraca i dostawa produktów). Podstawami prawnymi przetwarzania danych dla wskazanych celów jest Art. 6, ust. 1, lit. b RODO, Art. 6, ust. 1, lit. c RODO, Art. 6, ust. 1, lit. b RODO

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;
  • Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
  • podmioty kredytujące / leasingodawcy
  • dostawcy systemu ankiet opiniujących
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku prawnego lub do czasu rezygnacji z Państwa strony w tym zakresie